فهرست دسته بندی ها :

پد حرارتی سیلیکون & پد حرارتی سینک حرارتی

مشاهده بیشتر درباره ما

پیتر گای

پد هدایت حرارتی به دنبال و کار بسیار خوب است. ما در حال حاضر برای پد های دیگر Thermal Conductive نیازی نداریم!

بیش